Przydomowe oczyszczalnie
ścieków dla twojego domu
Sotralentz
Sotralentz
Urządzenia SOTRALENTZ posiadają Aprobatę Techniczną Instytutu Ochrony Srodowiska nr AT/2006-08-0003/A1, Osadniki gnilne i Epurblock posiadają znak CE.
Epoka tadycyjnego, najczęściej nieszczelnego szamba przemija nieodwracalnie. Budownictwo jednorodzinne realizowane na terenach nieskanalizowanych wymaga nowoczesnych, ekologicznych i tanich systemów dla rozwiazania problemu ścieków, jakimi są biologiczne oczyszczalnie ścieków.
 • 30 lat dowiadczeń na rynku europejskim
 • gwarancja wysokiego efektu oczyszczania
 • minimum czynnoci eksploatacyjnych
 • niewielka powierzchnia zabudowy
 • energia elektryczna potrzebna tylko w wyjątkowych sytuacjach, kiedy zachodzi koniecznosć zainstalowania przepompowni scieków
 • podniesienie wartoci twojej nieruchomosci
 • sieć autoryzowanych partnerów w całej Polsce
Każda instalacja przydomowej oczyszczalni scieków składa się z dwóch podstawowych częći: podczyszczania beztlenowego (EPURBLOC + ewentualny separator tłuszczu) oraz właciwego doczyszczania tlenowego (drenaż rozsączający, a w trudniejszych warunkach - filtr piaskowy, kopiec filtracyjny lub złoże biologiczne z recylkulacją scieków). Niezawodnosc doczyszczania tlenowego zależy w dużej mieże od formy i jakoci zastosowanego osadnika EPUBLOC wykonany z polietylenu wysokiej gęstoci PEHD zaawansowaną metodą wytłaczania z rozdmuchem, posiada wydłużony kształt, częsciowy podział na komory, swietny zintegrowany filtr doczyszczający i szereg innych zalet gwarantujących bezawaryjne i długowieczne użytkowanie całej instalacji. Jego konstrukcja i materiał zapewniają odpornosc na napór gruntu, korozję oraz zamarzanie.
Przygotowanie inwestycji:
Montaż każdej przydomowej oczyszczalni scieków winien być poprzedzony:
 • rozpoznaniem warunków wodno-gruntowych na Twojej działce;
 • wykonaniem operatu wodno-prawnego w wypadku odprowadzania sciekow do odbiornika powierzchniowego lub prowadzenia działalnoci gospodarczej;
 • zgłoszenie budowy włąciwemu organowi terenowemu (Starostwo Powiatowe lub Urząd Miasta).
  Pomoc autoryzowanego partnera będzie nieodzowna na każdym z tych etapów.

  Pozostałe zasady:

 • Pomiędzy drenażem rozsączającym a poziomem wód gruntowych (najwyższym rocznym)musi być zachowana odległosc min 150cm.
 • Dla zapewnienia warunków tlenowych drenaż nie może być posadowiony zbyt głęboko, a cała instalacja winna być zaopatrzona w odpowiednią wentylację niską i wysoką.
 • EPUBLOC musi być posadowiony płytko (max. 60cm p.p.t.)
 • instalacja nie może być montowana na terenach okresowo zalewanych
 • należy zapewnićodpływ wód powierzchniowych w kierunku od urządzeń (niwelacja terenu)
  Montaż oczyszczalni powinien być przeprowadzony przez (lub pod nadzorem) Autoryzowanego Partnera

  Eksploatacja oczyszczalni:
  Twoja przyszła oczyszczalnia wymaga minimum zabiegów serwisowych. Są one jednak konieczne dla prawidłowego jej funkcjonowania. Szczegóły znajdziesz w Książce użytkownika oczyszczalni. Zapytaj Autoryzowanego Partnera o możliwosc zlecenia usługi serwisowania Twojej oczyszczalnu.

  SOTRALENTZ udziela 10-letniej gwarancji na swoje urządzenia pod warunkiem właciwego ich posadowienia i użytkowania. Za sprawne funkcjonowanie całej instalacju odpowiada projektant i instalator.