header_02

Firma EURO-PLAST oferuje pełną gamę urządzeń do montażu przydomowych oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym.
Wśród użytkowników oraz fachowców oczyszczalnie EURO-PLAST otrzymują wysokie oceny zarówno pod względem technicznym jak i skuteczności działania.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków z drenażem rozsączającym EURO-PLAST są przeznaczone do podczyszczania w warunkach beztlenowych (osadnik gnilny) oraz doczyszczania tlenowego (drenaż rozsączający) ścieków bytowo-gospodarczych z gospodarstw indywidualnych.
Przed rozpoczęciem montażu każdej przydomowej oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym należy wykonać rozpoznanie warunków gruntowo - wodnych na działce, gdzie ma być posadowiona oczyszczalnia oraz zgłosić budowę właściwemu organowi terenowemu.

Eksploatacja oczyszczalni:

  • wyjmowanie kosza filtracyjnego raz na 6 miesięcy i przepłukiwanie materiału filtracyjnego wodą
  • wybieranie osadu z osadnika raz na 1,5 -2 lata
  • zaleca się stosowanie biopreparatów

Urządzenia produkowane przez firmę EURO-PLAST są produkowane zgodne z obowiązującymi przepisami i posiadają wymagane atesty, aprobaty i certyfikaty.

  • Osadniki gnilne EURO-PLAST: zgodność z PN-EN 12566-1/A1, oznakowanie CE
  • Studzienki EURO-PLAST: AT/2010-08-0245/A2 Instytutu Ochrony Środowiska
  • Złoże rozsączające EURO-PLAST: AT/2010-08-0246/A2 Instytutu Ochrony Środowiska
  • Pakiety - elementy drenażu rozsączającego: AT/2009-08-0325 Instytutu Ochrony Środowiska

oczyszczalnia drenażowa schemat