Weze_GamratWęże i przewody elastyczne to specjalne elementy instalacji przesyłowych wykonane ze zmiękczonego PVC i wzmocnione spiralą z twardego PVC. Taka ich budowa powoduje, że są niezwykle wytrzymałe, a równocześnie elastyczne.
Gamrat zajmuje się produkcją węży i przewodów elastycznych od ponad 30 lat. Przez ten okres doskonaliliśmy technologię produkcji dostosowując ją do rosnących potrzeb rynku i wymagań Odbiorców. Zdobyte doświadczenia owocują obecnie przy opracowywaniu nowych produktów.
Nasze węże i przewody elastyczne stosowane są prawie we wszystkich gałęziach przemysłu: w rolnictwie, kopalniach, przemyśle stoczniowym i mechanicznym, zakładach komunalnych i telekomunikacji. Przeznaczone są zarówno do przesyłania wody pitnej i artykułów spożywczych jak również pyłów, szlamów, substancji chemicznych i ropopochodnych.
Spośród wielu wyróżniających właściwości węży i przewodów elastycznych użytkownicy zwracają szczególną uwagę na ich dużą odporność na ścieranie i oddziałowywanie większości agresywnych substancji chemicznych, własności przeciwwybuchowe oraz nie bywałą trwałość.

Oferujemy następujące serie węży:

gamrat hydro

gamrat agro

gamrat eko

gamrat petro

gamrat sanit

Gamrat Went

gamrat went-sel