Włazy teleskopowe żeliwne dla rury wznoszącej ø 315 mm gładkiej
Włazy teleskopowe żeliwne dla rury wznoszącej ø 315 mm gładkiej
Klasa Tonaż
A 15 1,5T
B 125 12,5T
D 400 40T

Manszeta  (zapasowa)
Manszeta
Manszeta 400 / 315
Uszczelka 315 /315

Rury wznoszące  ø 400 mm ( gładkie, bez kielicha)

Rury wznoszące ø 400 mm ( gładkie)

Średnica [mm] Długość [mm]
ø 400 1000
ø 400 2000
ø 400 3000
ø 400 6000

Rury wznoszące  ø 315 mm ( gładkie, bez kielicha)

Rury wznoszące ø 315 mm ( korugowane)

Średnica[mm] Długość[mm]
ø 315 1000
ø 315 2000
ø 315 3000
ø 315 6000

Kinety studni rewizyjnej dla rury wznoszącej ø 400 mm gładkiej

Kinety studni rewizyjnej dla rury wznoszącej ø 400 mm gładkiej

Dn [mm] Opis
160 2 dopływy
200 2 dopływy
250 2 dopływy

kineta2

Kinety studni rewizyjnej dla rury wznoszącej ø 315 mm korugowanej

Dn [mm] Opis
160 2 dopływy
200 2 dopływy

Kineta zbiorcza z PP, Typ II dla rury wznoszącej ø 400 mm gładkiej

Kinety studni rewizyjnej dla rury wznoszącej ø 400 mm gładkiej

Dn [mm] Opis
160 3 dopływy
200 3 dopływy
250 3 dopływy

kineta3

Kinety studni rewizyjnej dla rury wznoszącej ø 315 mm korugowanej

Dn [mm] Opis
160 3 dopływy
200 3 dopływy
250 3 dopływy