Zbiorniki szczelne
Zbiorniki Plastikowe
wyrb z laminatu poliestrowo-szklanego
Zak?ady chemiczne Mici?ski
szambo 4500L szambo 8000L
Zbiorniki Plastikowe
wyrb z laminatu poliestrowo-szklanego
Oferujemy zbiorniki o nast?puj?cych pojemno?ciach:
lp nazwa waga (kg) wysoko?? (m) szeroko?? (m) d?ugo?? (m)
1. zbiornik 2000L 70 1,26 1,24 2,46
2. zbiornik 3000L 100 1,46 1,24 2,46
3. zbiornik 4000L 140 1,60 1,80 2,50
4. zbiornik 6000L 192 1,60 1,80 3,45
5. zbiornik 8000L 260 1,60 1,80 4,30
6. zbiornik 11000L 360 1,60 1,80 6,10
szambo 11000L Zbiorniki wykonane s? z materia?w o bardzo du?ej wytrzyma?o?ci mechanicznej, odporne na zwi?zki chemiczne i temperatur?.