W?azy teleskopowe ?eliwne dla rury wznosz?cej  315 mm g?adkiej
W?azy teleskopowe ?eliwne dla rury wznosz?cej 315 mm g?adkiej
Klasa Tona?
A 15 1,5T
B 125 12,5T
D 400 40T

Manszeta  (zapasowa)
Manszeta
Manszeta 400 / 315
Uszczelka 315 /315

Rury wznosz?ce   400 mm ( g?adkie, bez kielicha)

Rury wznosz?ce 400 mm ( g?adkie)

?rednica [mm] D?ugo?? [mm]
400 1000
400 2000
400 3000
400 6000

Rury wznosz?ce   315 mm ( g?adkie, bez kielicha)

Rury wznosz?ce 315 mm ( korugowane)

?rednica[mm] D?ugo??[mm]
315 1000
315 2000
315 3000
315 6000

Kinety studni rewizyjnej dla rury wznosz?cej  400 mm g?adkiej

Kinety studni rewizyjnej dla rury wznosz?cej 400 mm g?adkiej

Dn [mm] Opis
160 2 dop?ywy
200 2 dop?ywy
250 2 dop?ywy

kineta2

Kinety studni rewizyjnej dla rury wznosz?cej 315 mm korugowanej

Dn [mm] Opis
160 2 dop?ywy
200 2 dop?ywy

Kineta zbiorcza z PP, Typ II dla rury wznosz?cej  400 mm g?adkiej

Kinety studni rewizyjnej dla rury wznosz?cej 400 mm g?adkiej

Dn [mm] Opis
160 3 dop?ywy
200 3 dop?ywy
250 3 dop?ywy

kineta3

Kinety studni rewizyjnej dla rury wznosz?cej 315 mm korugowanej

Dn [mm] Opis
160 3 dop?ywy
200 3 dop?ywy
250 3 dop?ywy